Betryggelsesgarantien

Selvom sjansen for at noe skulle skje under en booking er svært liten, forstår vi godt at kjæledyret ditt kan trenge støtte og beskyttelse hvis noe uforutsett skulle oppstå. Når du booker gjennom Pawshake, er ditt eller dine kjæledyr dekket av vår Betryggelsesgaranti.
Din sinnsro er uvurderlig og vi setter pris på å ha deg som bruker. Derfor er vår økonomiske dekning en kostnadsfri del av din Pawshake-booking.

Hva bør du gjøre hvis gjestekjæledyret blir sykt eller skadet?

Hvordan sende inn et Betryggelsesgaranti-krav

Hva er dekket?

Dyreeiers kjæledyr som er under dyrepassers omsorg under en booking betalt via Pawshake.
Veterinærkostnader som er et resultat av transportering av et kjæledyr, gjort av en dyrepasser, til og fra, samt under en Pawshake-booking.
Alle dyrepasser-tjenester som er booket gjennom Pawshakes nettside eller mobil-app. Hendelsen må være rapportert til vårt Kundesenter innen 48 timer etter hendelsen oppstod. Bookingen må i tillegg være betalt for av dyreeier og bekreftet av dyrepasser før bookingen starter for at vi skal bistå økonomisk.

For å være kvalifisert for vår Betryggelsesgaranti:

Bookingen må være booket og betalt via Pawshakes nettside eller app før bookingdatoen starter.
Et første møte mellom begge parter ble gjennomført før bookingen startet (kun påkrevd hvis dette er din første bookingen med denne dyrepasseren)
Alle spesifikke detaljer om bookingen må ha blitt avtalt skriftlig (for eksempel ved å bruke våre kontraktsmaler). Du vil bli spurt om å vise denne skriftlige dokumentasjonen når du legger inn et krav.
Brukeren må kunne bevise hendelsen (f.eks bilder, veterinærkvitteringer osv.)
Pawshake må ha fått beskjed innen 48 timer etter hendelsen oppstod.

Hva garantien dekker

Veterinærutgifter for:

 • Pawshake-kjæledyr i dyrepassers omsorg
Denne delen av garantien dekker eventuelle veterinærutgifter i tilfelle en skade eller sykdom oppstår under en Pawshake-booking. Det er ingen egenandel og vi dekker inntil NOK 25000. Kun ett krav dekkes per booking.
Når beløpsgrensen på NOK 25000 har blitt nådd, vil ikke flere behandlinger av dyret bli dekket igjen. Tilleggsutgifter for oppfølgingstimer eller ekstrabehandlinger dekkes inntil 30 dager etter hendelsen.

Ansvarsforsikring - dekker dyrepasseren mot krav fra tredjeparter:

Denne delen dekker eventuelle betalingskrav dyrepasser blir bedt om å betale ved kroppslig skade på en tredjepart eller skade på eiendom til en tredjepart.

Hva garantien ikke dekker

Tjenester

 • Tjenester booket utenfor Pawshakes nettside eller app; kontant, Vipps osv.
 • Hendelser eller skader som skjer under det første møtet mellom partene. Vi dekker kun hendelser og skader som oppstår på de avtalte datoene skrevet i bookingen. Bookingen må være betalt av dyreeier og bekreftet av dyrepasser før bookingen starter for at vi skal bistå økonomisk.

Skader

 • Behandling for skader eller sykdom som er et resultat av brudd på lovmessig plikt eller brudd på Pawshakes Brukervilkår
  • For eksempel, hvis bånd ikke blir brukt i områder dette er påkrevd eller under båndtvang-perioden i Norge.
 • Skader hos katter som oppstår utenfor eiers tomt
  • For eksempel, bilulykker, slåsskamp med andre dyr, fall fra tre osv.

Behandlinger

 • Forhåndseksisterende medisinske diagnoser/tilstander eller høy alder hos kjæledyret som blir passet
  • Herunder luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, blodsykdommer, oppkast, diaré eller andre mageproblemer.
 • Kostnader relatert til stress eller angst, samt selvpåførte sår etter kløe grunnet allergi
 • Tilstander som kan forebygges, som for eksempel flått, lus, ormer eller parasitter
 • Fysioterapi eller andre para-veterinære behandlinger, som massasje, akupunktur osv.
 • Sykdom eller skader forbeholdt visse raser
 • Behandling for skader eller ulykker grunnet naturkatastrofer eller liknende (lynnedslag, flom, heteslag osv.)
 • Langvarig behandling hos veterinær som strekker seg lenger enn 30 dager fra dagen skaden eller ulykken skjedde

Kjæledyr, dyrepasser og dyreeier

 • Skader på dyrepasseren, dyreeier eller relaterte parter (som familie, venner eller besøkende under passeperioden).
 • Skade på personlig eiendom til eier eller dyrepasser, som f.eks skade på personlige eiendeler, hjem, kjøretøy og/eller rengjøringskostnader som følge av en Pawshake-booking. Vi anbefaler at partene avtaler seg i mellom hvem som står økonomisk ansvarlig for slike skader FØR bookingen starter.
 • Avgifter eller utgifter som er en konsekvens av en kansellering eller endring i reise eller ferie grunnet en booking på Pawshake.
 • Reiseutgifter som oppstår før, under eller etter en Pawshake-booking
  • ei heller reiseutgifter under en booking (f.eks billetter for kollektiv transport, taxiutgifter eller drivstoff), reiseutgifter til og fra dyrlegen grunnet videre medisinsk behandling av kjæledyret etter en booking el. likn.
 • Følelsesmessig stress på bakgrunn av en booking på Pawshake
 • Reduksjon i utstillingsverdi for kjæledyret som passes eller dyrepassers eget kjæledyr

Hvem dekkes ikke?

 • Kjæledyr som er involvert i et tidligere angrep eller slåsskamp med et annet dyr eller menneske som krever medisinsk behandling før, under eller etter bookingen.
 • Besøkende kjæledyr er ikke dekket for skader eller sykdom som kan oppstå under en Pawshake-booking.
 • Dyrepassere som har et kriminelt rulleblad de siste 5 årene (ekskludert trafikkbrudd).
 • Dyrepassers egne kjæledyr

Ordforklaring

Rase-spesifikk tilstand/sykdom betyr tilstander eller sykdommer som er typisk i spesifikke raser.

Pawshake-kjæledyr betyr en dyreeiers kjæledyr som er lagt til en bekreftet booking som en del av bookingen. Hvert kjæledyr må ha sin egen registrerte kjæledyrsprofil.

En Pawshake-booking betyr at en booking har blitt betalt og booket av dyreeier og er bekreftet av dyrepasser gjennom Pawshakes plattform; app eller nettside.

Forhåndseksisterende tilstand betyr alle skader, tilstander eller sykdommer som kjæledyret har blitt behandlet for eller som har blitt notert i dyrets veterinær-journal før bookingen startet.

Forebyggende tilstander betyr tilstander som er mulig å forebygge eller forhindre med vaksiner eller generell behandling hos veterinær.

Tredjeperson betyr en person som ikke er dyrepasser, eller en person som er dyreeier, romkamerat, familiemedlem, kjæreste/samboer eller en annen som utfører dyreomsorg på vegne av dyrepasser.

Besøkende kjæledyr betyr kjæledyr som ikke er en del av den bekreftede bookingen. For eksempel: Kjæledyr til dyrepassers venner eller familie, eller andre dyr som dyrepasser tar hånd om utenfor Pawshake. Dyrepassers egne kjæledyr er ikke regnet som 'besøkende kjæledyr'.

Dyrepassers eget kjæledyr betyr kjæledyr som eies av dyrepasser.

Du er viktig for oss

Er du usikker på noe eller har du noen bekymringer? Vårt kundeservice-team er her for deg! Vi behersker 5 ulike språk og er online alle hverdager og i helger ved behov.
Vårt team kan hjelpe deg på engelsk, fransk, nederlandsk, tysk og norsk.

Kontakt oss her

 1. Hjem
 2. »
 3. Pawshakes Kvalitetsløfte
 4. »
 5. Betryggelsesgarantien