Betryggelsesgaranti-krav

Hva bør du gjøre hvis gjestekjæledyret du passer blir sykt eller skadet?

Det absolutt viktigste ved en nødsituasjon er kjæledyrets velferd og helse.

Hvis kjæledyret virker uvel uten å være i umiddelbar fare..

..kan det være nok å bare observere dyrets helsetilstand. Les mer her om vanlige tegn på sykdom og hva du bør gjøre.

Nødsituasjoner: Når kjæledyret er tydelig skadet, sykt eller på annet vis i fare.

Dyreeier må gi tillatelse for alle behandlinger før de gjennomføres hos veterinær, men hvis eier eller eiers nødkontakt ikke kan nås, husk: Kjæledyrets velferd kommer alltid først. Hvis du er usikker, ring eiers veterinær og spør om råd.

 1. Kontakt dyreeier umiddelbart og informer dem om situasjonen.
  • Hvis du ikke får tak i dyreeier:
   • Ring nødkontakten deres. Kontaktinformasjon til denne personen skal være overlevert under det første møtet mellom dyreeier og dyrepasser før bookingen startet.
 2. Hvis verken dyreeier eller nødkontakt er tilgjengelige og du er usikker:
  • Ring dyreeiers veterinær, eller veterinærakutten, og spør om råd.
 3. Ta med kjæledyret til veterinær hvis veterinær anbefaler det - også hvis du ikke kan nå dyreeier eller deres nødkontakt på telefon.
 4. Sørg for at du gir Pawshake beskjed tidlig - send oss en melding senest innen 48 timer etter hendelsen oppstod. Hold oss oppdatert hele veien og vi vil ta kontakt for støtte.

Hvis du ikke selv kan sørge for egen transport

Ikke alle taxi-selskaper tillater dyr i bilen, så sørg for å spørre om dette når du kontakter dem. Ta med håndklær og tepper til bilturen.

Sende inn et Betryggelsesgaranti-krav

Hva må jeg gjøre før sender jeg inn et Betryggelsesgaranti-krav?

 • Finn ut om dyreeiers dyreforsikring allerede dekker kjæledyrets behandling hos veterinær.
  • Pawshakes Betryggelsesgaranti er ment å bli brukt når dyreeier ikke har egen dyreforsikring, men kan hjelpe å dekke utgifter som dyreeiers egen forsikring ikke dekker.
 • Avtal med dyreeier hvem av dere som sender inn kravet til oss.
 • Gjør deg kjent med hva vi dekker og hva vi ikke dekker.

Hvordan sender jeg inn et Betryggelsesgaranti-krav?

Pawshake må få beskjed innen 48 timer etter hendelsen oppstod. Så fort du har gjort dette, har du 30 dager til å sende inn og fullføre ditt krav.

Vennligst merk:

 • All informasjon vil bli vurdert av Pawshakes Sikkerhetsteam for å avgjøre om hendelsen skjedde under en Pawshake-booking.
 • Vi kommer til å kontakte alle parter involvert for å få skriftlig uttalelser fra alle.
 • Du har 30 dager fra hendelsen oppstod på å gi oss all tilleggsinformasjon rundt Betryggelsesgaranti-kravet. Vi dekker alle utgifter for eventuelle oppfølgingstimer eller ekstrabehandlinger av kjæledyret opptil 30 dager etter hendelsen. Totalt kan ikke dekningen overskride NOK 25.000,-

Hva er nødvendig for å kunne sende inn et Betryggelsesgaranti-krav?

Ditt krav vil bli behandlet når vi har fått inn all nødvendig informasjon. Du har 30 dager fra hendelsen oppstod på å gi oss all tilleggsinformasjon rundt kravet.

Send følgende informasjon til vårt Kundesenter, eller besvar og videresend mailen du sendte oss i første omgang for å gi oss beskjed om det som skjedde:

 • Betryggelsesgaranti-skjema for innsending
 • Detaljerte bilder av skadene
 • Tidsramme på forventet behandling og behandlingstid, hvis ekstra behandling er nødvendig.
 • Kopier av alle relevante kvitteringer/fakturaer fra veterinær samt annet informasjon som vil være nyttig rundt hendelsen.
Behandlingstiden vil avhenge av alvorlighetsgraden til hendelsen/saken, kvaliteten på dokumentasjon og informasjon som er gitt, samt samarbeidsvilligheten til alle parter involvert. Vi forsøker dog å løse alle saker innen 1 måned etter vi blir informert.
 1. Hjem
 2. Pawshakes Kvalitetsløfte
 3. Betryggelsesgaranti
 4. Betryggelsesgaranti-krav