Detaljer om Pawshakes Forsikring

Detaljer om Pawshakes Forsikring

Ofte stilte spørsmål

Hva skal dyrepassere og dyreeiere gjøre hvis et kjæledyr blir skadet på besøk?

 • Vi anbefaler at alle Pawshake-dyrepassere ber sine gjester om å fylle ut informasjonsskjema (inkl. veterinærdetaljer, etc), og en nødkontaktperson før bookingen starter, slik at alle er forberedt og i tilfelle eieren ikke er tilgjengelig uansett årsak.
 • I det usannsynlige tilfellet at gjestekjæledyret blir skadet, skal dyrepasseren alltid forsøke å kontakte dyreeieren, eller deres nødkontaktperson, før avgjørelse om behandling tas.
 • Dyrepassere skal alltid forsøke å løse saken direkte med dyreeiere. I de fleste tilfeller klarer verter og gjester å løse saken på egen hånd.

Hva skal jeg gjøre før innsending av et Beskyttelse-krav?

 • I det usannsynlige tilfellet at gjestekjæledyret blir skadet, vil dyrepasseren alltid forsøke å kontakte dyreeieren, eller deres nødkontaktperson, før avgjørelse om behandling tas.
 • Dersom dyrepasseren eller Pawshake ikke klarer få kontakt med dyreeieren (for eksempel fordi de er på utenlandsreise), aksepterer dyreeieren at dersom deres kjæledyr trenger veterinærbehandling, vil dyreeieren refundere midlene for all nødvendig behandling til dyrepasseren.
 • Hvis gjeldende skal dyreeieren først bruke sin egen dyreforsikring til å refundere kostnaden for behandlingen til dyrepasseren. I tilfelle avslag fra dyreeierens forsikringsselskap eller hvis dyreeieren ikke har en dyreforsikring, skal dyreeieren refundere alle veterinærregninger til dyrepasseren og vil ha rett til å sende inn et Dyrebeskyttelse-krav hos Pawshake.

Hvordan sender jeg inn et Pawshake Beskyttelse-krav?

Send oss en e-post og oppgi følgende informasjon:

 • referansenummer for bookingen
 • dato og sted for hendelsen
 • navn på kjæledyr
 • navn og kontaktdetaljer til dyrepasseren
 • detaljert beskrivelse av omstendighetene til ulykken
 • bilder av skadene til dyret og veterinærregninger
 • kontaktdetaljer til dyreeierens foretrukne veterinær
 • polisnummeret til dyreeierens dyreforsikring og forsikringsselskap (hvis gjeldende)

Hvor lenge vil det ta før kravet mitt blir behandlet?

Lengden på prosessen vil variere avhengig av sakens alvorlighetsgrad, kvaliteten på dokumentasjonen, og samarbeidet til vert og gjest, men vi bestreber å løse de fleste saker innen en måned etter innsending.

Pawshakes Beskyttelse Dekningsdetaljer

Hva blir dekket?

 • Hundepassing hjemme
 • Hundebarnehage
 • Dyrepass
 • Kattepass
 • Hundelufting
 • Transport til og fra en Pawshake-booking av en Pawshake-dyrepasser
 • Alle dyretjenester booket gjennom Pawshakes nettside, mobilapp eller rapportert til kundeservice-teamet

Dekning inkluderer

 • Omsorg, Forvaring – Kontroll – veterinærdekning for dyr under dyrepasserens omsorg : Denne seksjonen gir veterinærdekning for gjestedyrene under dyrepasserens omsorg, forvaring eller kontroll. Det er en egenandel på NOK2500 for medisinske krav, som skal dekkes av dyreeierne. NOK25000 maksbeløp for veterinærutgifter i forhold til en skade på ditt kjæledyr i løpet av tjenesten. Når hele pengebeløpet er brukt vil ikke behandling av sykdom eller skade noensinne være dekket igjen. Tilleggskostnader for kontroller eller oppfølgingsbehandlinger dekkes i opptil 30 dager etter hendelsen.
 • Feil og utelatelser (aka profesjonelt ansvar) – dekker utilsiktet skade på gjestekjæledyret: Denne seksjonen referer til utilsiktet skade på et gjestekjæledyr under dyrepasserens omsorg. Denne typen forsikring gir sikkerhet til dyreeiere og dyrepassere vedrørende alle skader som oppstår uten uaktsomhet når et dyr under dyrepasserens omsorg har blitt utilsiktet skadet ved tjenestelevering, uten noen konkret skyld fra dyrepasserens side. Krav er underlagt en egenandel på NOK2500 som betales av dyrepasseren på tidspunktet for kravet.
 • Offentlig ansvarsforsikring (aka kommersiellt generelt ansvar) – dekker dyrepassere i mot krav fra tredjeparter: Denne seksjonen vil betale de beløp dyrepassere er juridisk pliktige til å betale som erstatning på grunn av personskade på en tredjepart eller skade på tredjeparts eiendom. Krav er underlagt en egenandel på NOK2500  som betales av dyrepasseren på tidspunktet for kravet.

Dekningsunntak

Wow, du dekker oss! Men hva er det Beskyttelsesprogram ikke dekker?

 • Tjenester booket utenom nettsiden eller mobilappen til Pawshake
 • Skader oppstått eller medisinsk hjelp under "Møt og hils"-avtaler eller alle hendelser som følge av en "Møt og hils”-avtale. Dekning gjelder kun for datoene bookingen har blitt bekreftet for via nettsiden eller appen til Pawshake.
 • Skader på dyrepasseren og relaterte parter (som familie) forårsaket av gjestekjæledyret
 • Skade på dyrepasserens personlige eiendom (slik som skade på dyrepasserens hjem eller kjøretøy) 
 • Brudd på profesjonelt ansvar (for eksempel å lufte dyret uten bånd i et område som ikke rimelig kan anses som egnet). Husk å holde deg og din pelskledde venn trygg!
 • Behandling av eksisterende sykdomshistorikk, alderdom eller sykdom hos gjestekjæledyret (som respiratoriske infeksjoner, urinveis-/ blæreinfeksjoner, blodsykdommer, oppkast, diaré og andre gastrointestinale sykdommer), symptomer relatert til stress eller angst, samt loppe- eller flåttinfeksjoner og selvpåførte sår som følge av kløe eller riper på grunn av allergier. Vi understreker viktigheten av å få så mye informasjon om din potensielle gjest som mulig, før du begynner å passe på kjæledyr!
 • Fysioterapi og andre behandlinger som for eksempel massasje, akupunktur etc.
 • Dyreeiers inntektstap som følge av nødvendig oppfølging av medisinsk behandling til deres kjæledyr
 • Reduksjon i ”show”-verdi til gjestekjæledyret
 • Kansellasjonsgebyrer eller kostnader oppstått fra kansellasjon av en ferie eller reiser som et resultat av en booking på Pawshake
 • Reisekostnader oppstått som et resultat av en booking på Pawshake
 • Tap av lønn som et resultat av en booking på Pawshake
 • Følelsesmessige problemer oppstått som et resultat av en booking på Pawshake

Hvem er ekskludert?

 • Gjestekjæledyr involvert i et tidligere angrep på et annet dyr eller menneske hvor medisinsk behandling var nødvendig – dette er grunnen til at det er viktig å få så mye informasjon som du kan om gjestekjæledyret før booking!
 • Gjestekjæledyr som er definert som farlige hunder av de relevante myndigheter og alle krav som oppstår fra omsorgen av slike farlige hunder
 • Dyrepasserens eget kjæledyr er ikke dekket for eventuelle skader som kan oppstå under en Pawshake-booking
 • Kommersielle kenneler
 • Dyrepassere som ikke er bekreftet via telefon av Pawshake-ansatte og/eller har noen kriminelle dommer de siste 5 år (ekskludert trafikkforseelser).


Pawshake tar ikke betalt for denne forsikringen. Dekningen er gitt under en polise signert av en tredjepart og er underlagt oppfylling av gjeldende vilkår, betingelser, begrensninger, og eksklusjoner.

Vi kan hjelpe! Hvis du har noen spørsmål om Pawshakes Beskyttelse-prorgam eller hvordan det kan påvirke deg og ditt kjæledyr, vennligst kontakt oss.